wrapper

Uztaro haurreskolako guraso elkarteari ez-ohiko dirulaguntza zuzena

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea

Elkarteen Legea, 66/1987 Dekretua, otsailaren lekoa, Euskadiko Autonomia Elkarteko Ikasleen Guraso Elkarteak arautua eta Eusko Jaurlaritzak zenbait arau xedatuz.

Ebazpena: Alkatetzak 2023/07/19 emandako dekretua.

Onuraduna: Uztaro haurreskolako Guraso Elkartea.

Helburua: haurreskolako jangela zerbitzua  diruz laguntzeko, gurasoen lan-bizitza eta seme-alaben eskolaratzea bateragarri egiteko helburuarekin.

Helburu Orokorrak:

0 eta 3 urte arteko umeentzako zerbitzu baten eskaintza sustatzea, eragindako umeek dituzten beharrei erantzun orokor bat emanez. Beraz, zerbitzuak afektibitatea, elikadura, aisialdi, heziketa eta, orokorrean, osotasunezko ikuspegitik zuzendutako irizpideak kontuan hartuko dira

Zenbatekoa : 3.000,00€

Partida: 1.1000.481.912.00.01.2023 Transferentzi arruntak alkatetza partidan

Horrez gain, dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 legearen 13. artikulua kontuan izanik Uztaro haurreskolako guraso elkarteak dirulaguntza baten onuradun izateko baldintzak betetzen dituela egiaztatuko da.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea