wrapper

Elkarteentzako dirulaguntzak, herrialde pobretuetan garapenerako lankidetza-proiektuak egin ditzatzen (Dirulaguntzen 1.C lerroa).

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea

Elkarteentzako dirulaguntzak, herrialde pobretuetan garapenerako lankidetza-proiektuak egin ditzatzen (Dirulaguntzen 1.C lerroa).

Oinarri arautzaileak: 2023ko apirilaren 25eko Alkatetzaren Dekretuaren bidez onartu ziren Azpeitiko Udalaren 2023ko dirulaguntzen deialdiaren oinarri arautzaileak Gizarte Zerbitzuen, Kirolaren eta Kulturaren arloetarako.

Gizarte Zerbitzuen atalean, 1.C) lerroa onartu zen, elkarteentzako dirulaguntzak, herrialde pobretuetan garapenerako lankidetza proiektuak egin ditzaten (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2022ko maiatzaren 2a, 81. alea).

Laguntza hauen bidez gobernuz kanpoko elkarteak edota erakundeak hegoaldeko herrialde pobretuetan bazterketa-arrazoien aurka borrokatzera eta giza garapen jasangarri eta ekitatiboa sustatzera bideratutako lankidetza-proiektuak lagundu nahi dira.

2023rako deialdiaren aurrekontua: 70.000 euro.

Aurrekontuko partida: 1.0600.481.230.00.01.2023.

Alkatetzaren uztailaren 5eko ebazpenean onartutako proiektuak eta onuradunak:

ESP. ZK.

Lekua

Elkartea

Proiektua

Laguntzaren kopurua €

2023GARP0001

EL SALVADOR (Municipo Catarina)

EL SALVADOR ELKARTASUNA

San Bizente Saileko San Esteban Catarina udalerrian emakumeen sexu- eta ugalketa-osasunerako eskubidea sustatzea.

15.000 €

Ebazpenarekin batera %75 ordainduko da:

11.250 €

2023GARP0003

EL SALVADOR

(San Salvador)

Mundu Berria Bihotzean

Oroimenerako eta bakerako kultur etxea - IV. fasea

10.243,71

Ebazpenarekin batera %75 ordainduko da:

7.682,78 €

2023GARP0002

RWANDA

Behar Bidasoa

Hiru etxetxo eraikitzea

10.084,00 €

Ebazpenarekin batera %75 ordainduko da:

7.563 €

 

 

 

Guztira:

35.327,71€

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.


 Alkatetzaren uztailaren 5ko Ebazpenean onartutako proiektuen justifikazioa aztertu ondoren, 2024ko martxoaren 13an honako hau onartu da:

ESP. ZK.

Elkartea

Laguntzaren kopurua €

2023GARP0001

El Salvador Elkartasuna

Elkarte honi Udalak 2023 ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 3.750,00 €.

2023GARP0003

Mundu Berria Bihotzean

Elkarte honi Udalak 2023 ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 2.560,93€.

2023GARP0002

Behar Bidasoa

Elkarte honi Udalak 2023 ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 2.521,00 €.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea