wrapper

Elkarteentzako dirulaguntzak, gizarte-zerbitzuen eta osasunaren arloan jarduerak gauzatzeko (Dirulaguntzen 1. A lerroa).

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea.

Elkarteentzako dirulaguntzak, gizarte-zerbitzuen eta osasunaren arloan jarduerak gauzatzeko (Dirulaguntzen 1. A lerroa)

Oinarri arautzaileak: 2023ko apirilaren 25eko Alkatetzaren Dekretuaren bidez onartu ziren Azpeitiko Udalaren 2023ko dirulaguntzen deialdiaren oinarri arautzaileak Gizarte Zerbitzuen, Kirolaren eta Kulturaren arloetarako.

Gizarte Zerbitzuen atalean, 1.A) lerroa onartu zen, elkarteentzako dirulaguntzak, gizarte-zerbitzuen eta osasunaren arloan jarduerak gauzatzeko (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2023ko maiatzaren 8a, 87. alea).

Laguntza horien helburua da Azpeitiko udalerrian gizarte-zerbitzuen arloan jarduerak egiten dituzten gizarte-erakundeek urtean zehar egiten dituzten jarduerak diruz laguntzea.

2023rako deialdiaren aurrekontua: 33.000 euro.

Aurrekontuko partida: 1.0600.481.230.00.02. 2023.

Alkatetzaren uztailaren 6ko ebazpenean onartutako proiektuak eta onuradunak:

ESP. ZK.

Elkartea

Onartutako kopurua

2023ELKR0013

ADAHIGI

1.000 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR006

ADEMGI

525 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0011

AECC

1.000 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0002

AGI

1.000 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0004

AGIFES

1.000 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0005

ARNASA

1.000 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0017

ATZEGI

1.300 €

Ebazpen honekin batera ordainketa osoaren %75a egingo da: 975 €

2023ELKR0015

BAIGERA

10.357,45 €

Ebazpen honekin batera ordainketa osoaren %75a egingo da: 7.768,09 €

2023ELKR0003

DARAHLI

1.000 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0007

ELKAR-EKIN

2.000 €

Ebazpen honekin batera ordainketa osoaren %75a egingo da: 1.500 €

2023ELKR0018

GAUTENA

1.125 €

Ebazpen honekin batera ordainketa osoaren %75a egingo da: 843,75 €

2023ELKR0001

GENE

900 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0008

GOYENETXE

350 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0012

MAREA URDINA

1.000 €

Ebazpen honekin batera laguntzaren ordainketa osoa egingo da.

2023ELKR0009

ORTZADAR

1.125 €

Ebazpen honekin batera ordainketa osoaren %75a egingo da: 843,75 €

2023ELKR0010

ODOL EMAILEAK

2.000 €

Ebazpen honekin batera ordainketa osoaren %75a egingo da: 1.500 €

Onartu ez diren proiektuak:

1.- ASPARGI (2023ELKR0016) - Oinarrietan jasotako 3. artikuluko irizpidea, hau da: “Erakunde onuraduna: Salbuespen gisa, udalerriarentzat interesgarritzat jotzen diren jarduera sozialek ere jaso ahal izango dituzte laguntzak, nahiz eta elkarte edo erakunde eskatzaileak Azpeitian ordezkaritza ofizialik ez izan eta diruz lagundutako jarduerak Azpeitian egiten diren”. ASPARGIk adierazi du nahiz eta Azpeitiarrak zerbitzua jaso, Azpeitian ez dutela zerbitzurik jasotzen.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.


 Alkatetzaren uztailaren 6ko Ebazpenean onartutako proiektuen justifikazioa aztertu ondoren, 2024ko martxoaren 13an honako hau onartu da:

ESP. ZK.

Elkartea

2024-03-13ko Ebazpenean onartutakoa:

2023ELKR0017

ATZEGI

Elkarteari 2023ko ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 325,00 €

2023ELKR0015

BAIGERA

Elkarteari 2023ko ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 1.386,47 €

2023ELKR0007

ELKAR-EKIN

Elkarteari 2023ko ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 500,00 €

2023ELKR0018

GAUTENA

Elkarteari 2023ko ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 281,25 €

2023ELKR0008

GOYENETXE

Elkarteari 2023ko ekitaldian onartutako dirulaguntzaren zati itzultzea onartutako kopuru osaoa ez zuritzeagatik: Guztira itzultzekoa: 70,00€

2023ELKR0009

ORTZADAR

Elkarteari 2023ko ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 281,25 €.

2023ELKR0010

ODOL EMAILEAK

Elkarteari 2023ko ekitaldian onartutako dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzea. Guztira: 500,00 €.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea