wrapper

Lagun Onak Futbol taldeari zuzeneko laguntza ematea

AZPEITIKO UDALA.

Dirulaguntza ematea


Azpeitiko udalak 2022ko irailaren 1ean onartutako Hitzarmenaren arabera, honako dirulaguntza hauek ematea onartu da:

Erakundea: Lagun Onak Futbol taldea.
Ebazpena: Alkatetzak 2023ko ekainaren 7an emandako Dekretua.

Arrazoia: Futboleko kirol eskola programa eta Garmendipeko futbol zelaiaren instalazioak erabilera eta koordinazio programa bideratzea herriko futbol tadeen artean kirol hau sustatzeko.

Urteanitzeko laguntza: 4 urte

Zenbatekoa 2023. urtekoa: 45.000 €.
Partida: 1.0500.481.341.00.02 2023

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea