wrapper

Juan de Antxieta Musika Eskola Elkarteari dirulaguntza zuzena ematea.

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
Juan de Antxieta Musika Eskola Elkarteari diru-laguntza zuzena ematea.

Interes orokorra: 2023-2025 Dirulaguntzen Plan Estrategikoak kultur transmisioa garatzeko eta sustatzeko, kultur sorkuntza eta musika programazioa aberasten laguntzeko eta musika tradizioa berrekuratzeko helburu du.


Alkatetza Ebazpena: 2023ko otsailaren 13a.


Onuraduna: Juan de Antxieta Musika Eskola Elkarte: 125.278,00 €


Aurrekontuko partida:1.1000.481.912.00.01 eta 1.1000.481.912.00.02 (dirulaguntza zuzena eta izenduna).

Helburu espezifikoa: Kultur harduera eta ekintzak bultzetzeko hezkuntza hobeago bat garatzeko xedea du

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena..

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea