wrapper

Urola Komunikazio Taldea Kooperatiba Elkarteari emandako zuzeneko dirulaguntza.

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea


EUSKARAREN PRESENTZIA ETA ERABILERA BULTZATZEN DUTEN TOKIKO KOMUNIKABIDEEK BULTZATUTAKO EKIMEN ETA PROIEKTUAK LAGUNTZEA

Interes orokorra: Azpeitiko hizkuntza normalkuntzarako planean eragile batzuk laguntzea euskararen erabilera bultzatzeko.

Erabakia: Alkatetzak 2022ko irailaren 21ean hartutako ebazpena.

Onuraduna: UKT Urolako Komunikazio Taldea - 75.000€

Aurrekontu partida: 1.0401.481.334.00.05  Euskarazko hedabideak

Helburu espezifikoa: Beste batzuen artean, euskarak gizarte-komunikabideetan duen presentzia handitzeko helburua duen komunikabide proiektua gauzatzea helburu duen Urola komunikazio Taldea kooperatiba Elkarteko funtzionamendu-gastuak finantziatzea.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea