wrapper

Gizarte bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emango zaizkien udal-laguntzak.

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea:

Gizarte bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emango zaizkien udal-laguntzak.

Oinarri arautzaileak eta deialdia: 2022/03/30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 61. zenbakia.

2022rako deialdiaren aurrekontua: 152.000 euro.

Aurrekontuko partida: 1.0600.480.231.00.03.2022.

Pertsona onuradunak: 

Espediente administratiboa FUDAL-2022-03-31 (Salbuespena) Alkatetzak 2022/03/31n emandako Ebazpena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea