wrapper

Escuderia Urraki Elkarteari kirol jarduera finantzatzeko

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
Escuderia Urraki Elkarteari kirol jarduera finantzatzeko.

2021ko Ebazpena: Alkatetzak 2021/12/30ean emandako Ebazpena.

Onuraduna:
Escuderia Urraki Elkartea: 2.500,00 €.

2021ko egitasmoa: Azpeitiko herrian 2021eko uztailaren 17an XVIII Azpeitiko Rallya antolatzeagatik.
Partida: 1.0500.481.341.00.02 2021 Transferentzia arruntak

Interes orokorra: Azpeitian kirola eta kirol jarduerak sustatzea.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea