wrapper

Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea”ri dirulaguntza zuzena ematea

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
“Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea”ri dirulaguntza zuzena ematea.

 Urteanitzeko laguntza izenduna (4 ekitaldi): Udalbatzak 2018ko irailaren 11n hartutako akordioa.

2021eko Ebazpena: Alkatetzak 2021/12/13an emandako Ebazpena.
Onuraduna:
“Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea”: 3.000,00 €.
2021ko egitasmoa: BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA AZPEITIAN 2021.
Helburua: eremu sozioekonomikoko erakundeetan euskara normalizatzeko neurri zehatzak garatu eta abian jartzea sustatzea.

 

Azpeitiko Euskara Patronatuaren aurrekontuko partida: 1.000.480.335.00.01 Bekak eta laguntzak.
Interes orokorra: Azpeitiko lurralde-eremuan euskararen ezagutza sustatzea eta erabilera dinamizatzea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 7. artikuluan ezarritakoaren arabera. Artikulu horrek udal-mailan euskararen normalizaziorako ekintzak sustatzea ahalbidetzen du.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea