wrapper

Euskal Herriko Trikitixa Elkarteari dirulaguntza zuzena ematea.

Euskal Herriko Trikitixa Elkarteari dirulaguntza zuzena ematea.


Interes orokorra: Azpeitian kultura sustatzea eta musika programazioa aberastea.
Gure lurraldeko musika-ondarea babesten eta zabaltzen laguntzea.
Musika-tradizioa birkokatzearekin eta berreskuratzearekin lotutako proiektuak sustatzea, udalerrian egingo diren kultura ekitaldietan eta jaialdietan sustatzeko.
Adin guztietako herritarrek musika eta kultura tradizionalaz goza dezaten laguntzea, erakundeen eta kolektibo dinamizatzaileen arteko lankidetzaren bidez.

Hitzarmena: 2021eko urriaren 15ean sinatua.


Alkatetza Ebazpena: 2021eko urriaren 14koa.


Onuraduna: Euskal Herriko Trikitixa Elkartea 4.500 €


Aurrekontuko partida: 1.0401.481.334.00.01 2021 Transferentzia arruntak Kultura Batzordea (dirulaguntza zuzena eta izenduna).


Helburu espezifikoa: Musika-tradizioa biltzeko hainbat proiektu garatzen dituzten ekimenak babestea.
Lankidetzarako, koordinaziorako eta esperientziak trukatzeko esparru orokor bat mugatzea hizpide dugun arloan Tradizioa berreskuratuz berrikuntza eta sormena sustatzen duten ekimenak babestea.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

Hitzarmena

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea