wrapper

Arte eta Diseinu eskola elkarteari zuzeneko dirulaguntza zuzena ematea.

Arte eta Diseinu eskola elkarteari zuzeneko dirulaguntza zuzena ematea.


Interes orokorra: Hezkuntza-berrikuntza sustatzea, udalerriko bizilagunei oro har zuzendutako ber-dintasuneko, ingurumen-aniztasuneko eta inklusibotasuneko hezkuntza- eta kultura-jardueren eta -proiektuen bidez, betiere herritarren bizi-kalitatea hobetzea badakarte.


Arautu gabeko hezkuntza-proiektuak garatzen dituzten herritarrei zuzendutako hez-kuntza-ekintzak bultzatzea, herritarren prestakuntza osatzeko.

Ebazpena: Alkatetzak 2021/03/24 emandako Dekretua.


Onuraduna:
- Arte y Diseinu zentroa: 7.050 €.


Aurrekontuko partida: 1 0300.481.326.20.01 2021 (dirulaguntza zuzena eta izenduna)


Helburu espezifikoa: Ikastetxeen ohiko funtzionamenduari eta jarduerari ekonomikoki laguntzea: Arte eta Diseinua hezkuntza-prestakuntza osagarria sustatzeko eta garatzeko honako diziplina honetan: artea


Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea