wrapper

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua Elkarteari dirulaguntza zuzena ematea.

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea


Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua Elkarteari dirulaguntza zuzena ematea.

Ebazpena: 2020/11/10eko Alkatetza Dekretua.

Erakunde onuraduna: EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN KONTSEILUA (AS/G/07267/1998)

Finantzatuko den jarduera: Dirulaguntzaren bidez Elkartearen 2020ko ekitaldirako ekimenak finantzatuko dira. Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak euskararen normalizazio prozesua azkartzeko hainbat proiektu garatzen ditu alor eta sektore desberdinetan; hizkuntza-politika eta administrazioa, enpresak eta kontsumitzai-leak, nazioartea, hezkuntza, osasungintza, arnasgunea, helduen euskalduntze eta alfabetatzea.

Diruz lagundutako zenbatekoa: 2.000 €

Aurrekontu-saila: 1.0300.481.335.00.01-2020

Interes orokorra: Azpeitiko lurralde eremuan euskararen ezagutza sustatzea eta erabilera dinamizatzea Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 7. artikuluak udalerri mailan euskararen normalizaziorako ekintzak suspertzea.

 

Horren berri ematen da, Azpeitiko Udalaren dirulaguntza jardueraren publizitate-printzipioa betetzeko.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea