wrapper

Hirumugarrietako “Gaindegia” Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behategiari dirulaguntza zuzena ematea.

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea


Hirumugarrietako “Gaindegia” Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behategiari dirulaguntza zuzena ematea.

 Ebazpena: 2020-11-24ko Alkatetza Dekretua.

Erakunde onuraduna: “Gaindegia” Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behategia (AS/G/11628/2005).

Finantzatuko den jarduera: elkarte honek biztanleriaren orainaldiko eta etorkizunerako ongizatea bermatzea du helburu, eta lan horretan ekonomiak eta gizarteak lurraldearekin duen lotura sakondu nahi du. Hala nola, helburuen artean daude sektore zein lurraldetako errealitate sozioekonomikoaren jarraipena egitea eta egiturako mailako ikuspegia garatzea; Euskal Herriko ekonomia eta gizarte alorrean herri gisa garatzearen aldeko ezagumendua eta iritzia zabaltzea, eta ekonomia eta gizarte alorrean elkarrenganako ezagumendua, lurralde arteko lankidetza eta sarearen garapena bultzatzeko. Dirulaguntzaren bidez 2020. ekitaldian emango diren jarduerak finatzatuko dira.

Diruz lagundutako zenbatekoa: 5.000 €

Aurrekontu-saila: 1.1000.481.912.00.01-2020

Interes orokorra: Egitasmoaren emaitza horiek udalaren Plan Estrategikoan kontuan izango dira, eta baita eskumen propioak erabiltzean udalaren tokiko politika publikoak zehazterakoan ere.

 Horren berri ematen da, Azpeitiko Udalaren dirulaguntza jardueraren publizitate-printzipioa betetzeko.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea