wrapper

“Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea”ri dirulaguntza zuzena ematea.

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea


“Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea”ri dirulaguntza zuzena ematea.

 Urteanitzeko laguntza izenduna (4 ekitaldi): Udalbatzak 2018ko irailaren 11n hartutako akordioa.

2020ko Ebazpena: Alkatetzak 2020/12/11an emandako Ebazpena.


Onuraduna:“Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea”: 3.000,00 €.


2020ko egitasmoa: BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA AZPEITIAN 2020.


Helburua: eremu sozioekonomikoko erakundeetan euskara normalizatzeko neurri zehatzak garatu eta abian jartzea sustatzea.

Azpeitiko Euskara Patronatuaren aurrekontuko partida: 1.000.480.335.00.01 Bekak eta laguntzak.


Interes orokorra: Azpeitiko lurralde-eremuan euskararen ezagutza sustatzea eta erabilera dinamizatzea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 7. artikuluan ezarritakoaren arabera. Artikulu horrek udal-mailan euskararen normalizaziorako ekintzak sustatzea ahalbidetzen du.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

Iragarkia

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea