wrapper

Kirol Elkarte eta taldeei dirulaguntza zuzenak ematea

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea

NAGORE ALKORTA ELORZA, Azpeitiko Udalaren alkateak.

Azpeitiko Udalbatzak 2003ko maiatzaren 23an egindako bilkuran (organo berak 2004ko uztailaren 1ean aldatutakoak), Azpeitiko Kirol Elkarte eta taldeei ohizlrn dirulaguntza zehatz eta zuzenak ematea arautuko duten oinarriak onartu zituen. (G.A.O.n 2003ko irailaren 22an argitaratuak, eta aldaketa 2004ko abuztuaren 3an).

Oinarri arautzaileak ezarritakoa jarraituz, 2020. ekitaldirako Azpeitiko kirol elkarte eta taldeei ohizko jarduerarako dirulaguntzak emateko prozedura izapidetu da (Dirulaguntza prozedura Kirol sailean tramitatu da, eta herriko kirol taldeek aukera izan dute dirulaguntza prozeduran parte hartzeko).

Jarraitu den prozeduran aurkeztutako dirulaguntza eskabideak aztertu ondoren, Udaleko Kirol Batzordeak 2020ko ekail)aren 29an erabakia hartzeko eskudun den Alkatetza honi, izendatuko diren Elkarte parte hartzaileei kasu bakoitzean zehaztuko den dirulaguntza ematea proposatu dio.

Udal-aurrekontuan badago beharrezkoa den kontsignazioa gastuari aurre egiteko, 1.0500.481.341.00.02-2020 Kirol batzordeko transferentzi arruntak partidan.
Dirulaguntzak emateko Ordenantza Arautzailearen 12. artikuluak (GAO 2012/05/29) laguntzen justifikazioa urkeztu baino lehen ordainketa aurreratuak egiteko ahalmena ematen dio Udalari, dirulaguntzaren helburua diren ekintzak gauzatzeko ezinbesteko finantzabide moduan. Dirulaguntza emateko proposarilenak laguntzen aurrerapenak egitea eskatu du kirol klubek eta taldeek finantzabide hori beharrezkoa dutela arrazoituz.

2020. ekitaldiko Zerbitzu Publikoa eskaini eta Jarduera Administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen zerga-agintaraudiaren baitan, kirol talde bakoitzak jasoko duen dirulaguntza kopuru osotik Udal Kirol Patronatuko instalazioak erabiltzeagatik ordaindu behar duten tasa gutxituko da.

Dagokigun dirulaguntza lerroa bat dator Udal honek diru­laguntzak emateko onartu duen Plan Estrategikoarekin, eta aurreikusita <lago Udalaren 2020. urteko aurrekontuko exekuzio oinarrietan, bai eta 2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoan ere. Eskumenari dagoldonean, berriz, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1. artikuluan dioena jarraituz,

ERABAKI DUT:

Azpeitiko kirol elkarte eta taldeei ohizko jarduerarako diru­laguntzak emateko 2020. ekitaldiko deialdian:

1.- Lagun-Onak CD
Ohiko dirulaguntza: 8.135,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -4.756,00 €
Dirulaguntza guztira: 3.379.00 €

2.- Iraurgi Saskibaloia
Ohiko dirulaguntza: 10.735,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -1.706,00 €
Dirulaguntza guztira: 9.029,00 €

3.-Azpeitiko Karate Elkartea
Ohiko dirulaguntza: 1.093,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -118,00 €
Uiru-lae:untza guztira: 975.00 €

4.- Ikasberri K.E.
Ohiko dirulaguntza:4.272,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -854,00 €
Dirulaguntza 2uztira: 3.418.00 €

5.- Xaputarrak Xake Kirol Kluba
Ohiko dirulaguntza: 925,00 € UKP
bazkide ordenantza: -0,00 €
Dirulaguntza 2uztira: 925,00 €

6.- Izarraitz Igeri Elkartea
Ohiko dirulaguntza: 3.652,00 €
UKP bazkidelza ordenantza: +1.650,00 €
Dirulaguntza guztira: 5.302,00 €

7.- Ilunpe Pelo_ta Elkartea
Ohiko dirulaguntza: 1.679,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -886,00 €
Dirulaguntza guztira: 793.00 €

8.- Xeye Atletismo K.E.
Ohiko dirulaguntza: 5.152,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: +240,00 €
Dirulaguntza guztira: 5.392,00 €

9.- Lagun Onak M.B.
Ohiko dirulaguntza: 2.768,00 € UKP
bazkidetza ordenantza: 00,00 €
Dirulaguntza guztira: 2.768,00 €

10.- Loretoki gimnastika kirol kluba
Ohiko dirulaguntza: 1.111,00 €
UKP bazkidetza ordenantza: -110,00 €
Dirulaguntza guztira: 1.001,00 €

11.- Lagun Onak Txirrindulari Elkartea
Ohiko dirulaguntza: 2.873,00 € UKP
bazkidetza ordenantza: 00,00 €
Dirulaguntza guztira: 2.873.00 €

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea