wrapper

Lagun Onak Futbol Taldeari emandako dirulaguntza

AZPEITIKO UDALA.
Dirulaguntza ematea
Azpeitiko udalak 2018ko uztailaren 16an onartutako Hitzarmenaren arabera, honako dirulaguntza hauek ematea onartu da:

 

Erakundea: Lagun Onak Futbol taldea.
Ebazpena: Alkatetzak 2020ko urriaren 27an emandako Dekretua.

Arrazoia: Futboleko kirol eskola programa eta Garmendipeko futbol zelaiaren instalazioak erabilera eta koordinazio programa bideratzea herriko futbol tadeen artean kirol hau sustatzeko.

 

Urteanitzeko laguntza: 4 urte

Zenbatekoa urteko: 30.000 €.
Partida: 1.0500.481.341.00.02 2020

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

Hitzarmena

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea