wrapper

2020ko Joxe Takolo Beka

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
2020KO JOXE TAKOLO BEKA DEIALDIAREN EBAZPENA.

Oinarri arautzaileak: Azpeitiko Udalak 2020ko ekainaren 17an Kirol Sailak kudeaturiko programen baitan, goi-mendia, abentura, zientzia, esplorazioa eta dibulgazioarekin zerikusia duten proiektuak bultza tzeko “JOXE TAKOLO” bekak emateko oinarriak onartu zituen. (2020ko ekainaren 23ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 117 zk.)

Beka hauen oinarrian, goi-mendia, abentura, zientzia, esplorazioa eta dibulgazioarekin lotuta dauden proiektu originalak, esploratzaileak eta dibulgatiboak bultza tzeko eta laguntza ekonomikoa emateko helburua dago.

2020. ekitaldirako deialdia: Alkatetzak 2020/06/17 (G.A.O. 117 zenbakia, 2020/06/23).

2020rako deialdiaren aurrekontua: 3.000 euro.

Aurrekontuko partida: 1.0500.481.341.00.02 2020 Kirol Batzordearen transferentzia arruntak
Aurkeztutako proiektuak: 0 proiektu


Deialdiaren ebazpena: Alkatetzak 2020/10/6an emandako Ebazpena.
2020. ekitaldirako JOXE TAKOLO BEKA deialdia hutsik geratu dela aitortzea egitasmoak aurkezteko epealdian ez delako eskaerarik aurkeztu.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea