wrapper

Ilunpe Pelota Elkarteari profesional mailako pilota jaialdia antolatzeagatik.

ILUNPE PELOTA ELKARTEARI PROFESIONAL MAILAKO PILOTA JAIALDIA ANTOLATZEAGATIK.

Interes orokorra: Beste batzuen artean, kirolaren alorrean, jarduera fisiko erregularra areagotzea eta sustatzea, bizi kalitatea eta osasuna mantentzea eta aisialdia bultzatzea identitate eta kohesio sozialeko elementu gisa. Beti ere, ETELaren 17 artikuluak xedatzen duenari jarraituz eta aplikatu beharreko legerian xedatutakoaren esparruan kirol-jarduerak antolatzeko ez ezik sustatzeko ere eskumen propioa badutela arautzen du.

Erabakia: Alkatetzak 2020ko urriaren 15ean hartutako Ebazpena.


Onuraduna: Ilunpe Pelota Elkartea:9.546,00€

Aurrekontuko partida: 1.0500.481.341.00.02 2020 Transferentzia arruntak Kirol Batzordea. (dirulaguntza zuzena).

Helburu espezifikoa: Azpeitiko herrian pilota sustatzea da; horrelako ekitaldi batekin kirolari gazteak kirol-diziplina honetara bultzatuz; ondoren, lehiaketetan parte hartzeko behar den prestakuntza jasotzeko eta praktikan lantzeko. Kirola eta honen barruan pilota sustatzea eta pilotan jolastera bultzatzea nahi da.


Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea