wrapper

Azpeitiko Udalaren eta Dendartean Elkartearen arteko hitzarmena 2020

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
Azpeitiko Udalaren eta Dendartean Elkartearen arteko hitzarmena 2020.

Interes orokorra: Eragile publiko eta pribatuen ahaleginak batzea tokiko merkataritza sustatzeko helburua koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko. Beti ere, ETELaren 17.1 artikuluko 34. atalak xedatzen duenari jarraituz eta aplikatu beharreko legerian xedatutakoaren esparruan txikizkako merkataritza sustatzeko.

Erabakia: Alkatetzak 2020ko maiatzaren 8an hartutako Ebazpena.

Onuraduna
:
-Dendartean Elkartea:10.000 €

Aurrekontuko partida: 1 1100.480.430.00.01.2020 Transferentzia arruntak (dirulaguntza zuzena eta izenduna).

Helburu espezifikoa: Beste batzuen artean, merkataritza-sektorearen aholkularitza eta kohesioa, eta udalerrian merkataritza behar bezala kudeatzeko programak gauzatzea.
Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

Hitzarmena

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea