wrapper

Gizarte bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emango zaizkien udal-laguntzak

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea

Gizarte bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emango zaizkien udal-laguntzak.

Oinarri arautzaileak: Udalbatzak 2017/04/04 onartuak /G.A.O. 113 zenbakia, 2017/06/14).

2018. ekitaldirako deialdia: Alkatetzak 2018/05/11 (G.A.O. 105 zenbakia, 2018/06/01).

2019rako deialdiaren aurrekontua: 305.834euro.

Espediente administratiboa -FUDAL: 2018-12-14-: Alkatetzak 2018/12/14ean amandako Ebazpena.

Aurrekontuko partida: 1.0600.480.231.00.01.2018.

Espediente honen bidez emandako kopurua osotasunean : 64.876,89€.

Pertsona onuradunak:Gizarte alorreko laguntza bat delako, ez da argitaratuko onuradunen zerrenda, eta datu pertsonalen babesa lehenetsiko da.

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea