wrapper

Etxebizitzarako eraikin batean obra zibileko igogailua jartzeko dirulaguntza ematea

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
ETXEBIZITZARAKO ERAIKIN BATEAN OBRA ZIBILEKO IGOGAILUA JARTZEKO DIRULAGUNTZA EMATEA.

Oinarri arautzaileak: 2006ko uztailaren 28an, Azpeitiko Udalak bizitegi-eraikinetan obra zibileko igogailuak jartzeko dirulaguntzak emateko ordenantza arautzailea onartu zuen (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2006ko urriaren 24koa, 202. zk.).

Laguntza horien bidez, etxebizitzetara bideratutako eraikinetan irisgarritasunaren arloan egin beharreko doikuntzak bermatzeko eta desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna hobetzeko beharrezkoak diren obrak eta jarduketak finantzatu nahi dira.

Alkatetzaren 2019ko abenduaren 23ko Dekretuaren bidez, 12.000,00 euroko laguntza eman zaie Garmendia auzoko 13. zenbakiko jabeei (Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko martxoaren 6an emandako obra-lizentzia).

Aurrekontu-saila: 1.0201.480.152.20.01 2019.

Horren berri ematen da, Azpeitiko Udalaren dirulaguntza jardueraren publizitate-printzipioa betetzeko.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea