wrapper

Azpeitiko Loiolabide 1-17 eremuan inpermeabilizazio eta urbanizazio lanak jasotzen dituen 4.faseko proiektu teknikoa exekutatzeko emandako dirulaguntza zuzena

AZPEITIKO UDALA
Emandako laguntzaren publizitatea
Azpeitiko Loiolabide 1-17 eremuan inpermeabilizazio eta urbanizazio lanak jasotzen dituen 4. faseko proiektu tekniko exekutatzeko diru laguntza zuzena ematea.

Onuraduna: Loiolabide 1-17ko jabekide elkartea (H20210720).

Laguntzaren helburua: Loiolabide 1-17 eremuan inpermeabilizazio eta urbanizazio lanak jasotzen dituen 4. faseko proiektu tekniko exekutatzeko %30eko diruzko-ekarpena egitea.

Interes Orokorra: herriko sare urbanoa berritzea, erabilera publikoa duten espazioen kalitatea eta funtzionalitatea hobetuz, herritar guztien zerbitzurako.

Araubide juridikoa: Herriaren Gobernu Batzordeak 2017/12/12an hartutako akordioa, proiektu teknikoa onartzeko eta laguntzaren alderdiak zehazteko: proiektua eta bisatua; lanen exekuzioa, Zuzendaritza teknikoa, proiektuari ezargarri zaizkion udal-zergak, eta lurzoru publikoaren okupazioa.

Orain arteko Ebazpenak:
Alkatetzak 2018/12/28an hartutako Ebazpena: 25.280,80 €.
Alkatetzak 2019/04/08an hartutako Ebazpena: 39.318,08 €.
Alkatetzak 2019/07/18an hartutako Ebazpena: 13.153,06 €.
Alkatetzak 2019/07/29an hartutako Ebazpena: 24.036,13 €.
Alkatetzak 2019/09/17an hartutako Ebazpena: 32.445,01 €.

Aurrekontuko partida: 1.0201.780.153.20.01 2019

Azpeitiko Udalak dirulaguntza publikoak ematean, ezinbestean bete behar duen publizitatearen printzipioaren baitan jakinarazi dena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea