wrapper

Hezkuntza ez arautuaren arloan neska-mutil gazteei formazio ekintzak gauzatzeko dirulaguntzak (II)

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2017ko abenduaren 18an emandako ebazpenaren bidez honako dirulaguntza onartu da. 

Arrazoia: Azpeitiar neska-mutil gazteen gizarte integrazioa eta autonomia ahalbideratzea eta beren arteko berdintasuna bermatzea, hezkuntza ez arautuko zenbait heziketa gunetan parte hartzea erraztuz.

Deialdi bidezko dirulaguntza

Zenbatekoa guztira: 2.418,84€

Partida: 1 1100.481.326.00.01 2017

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea