wrapper

Hezkuntza ez arautuaren arloan neska-mutil gazteei formazio ekintzak gauzatzeko diru-laguntzak (I)

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2017ko uztailaren 24an emandako ebazpenaren bidez honako diru-laguntza onartu da. 

Arrazoia: Azpeitiar neska-mutil gazteen gizarte integrazioa eta autonomia ahalbideratzea eta beren arteko berdintasuna bermatzea, hezkuntza ez arautuko zenbait heziketa gunetan parte hartzea erraztuz.

Deialdi bidezko diru-laguntza

Zenbatekoa guztira: 20.896,16€

Partida: 1 1100.481.326.00.01 2017

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea