wrapper

Urolaldeko Komunikabideak S.L. (Erlo) eta Uztartzen Euskara Elkartea-ri (Uztarria) diru-laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2017ko azaroaren 16an emandako ebazpenaren bidez honako diru-laguntza onartu da. 

Erakundea: Urolaldeko Komunikabideak, S.L. (ERLO)
Arrazoia: Euskararen komunikazio proiektuan gardentasuna eta partaidetza sustatzea
Diru-laguntza zuzena
Zenbatekoa: 6.000€
Partida: 1 0401.481.334.00.01 2017

Erakundea: Uztartzen Euskara Elkartea (UZTARRIA)
Arrazoia: Euskararen komunikazio proiektuan gardentasuna eta partaidetza sustatzea
Diru-laguntza zuzena
Zenbatekoa: 31.583,26€
Partida: 1 0401.481.334.00.01 2017

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea