wrapper

Berria Hedabideen Fundazioa-ri dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2017ko abenduaren 18an emandako ebazpenaren bidez honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Berria Hedabideen Fundazioa

Arrazoia: Euskarazko egunkari nazionala bideratzeko egitasmoa finantzatzea

Ez-ohiko dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa: 4.000€

Partida: 1 0401.481.334.00.01 2017

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea