wrapper

Uztartzen Euskara Taldea-ri (Uztarria) emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2017ko abenduaren 30ean emandako ebazpenaren bidez honako dirulaguntza onartu da. 

Erakundea: Uztartzen Euskara Elkartea (Uztarria)

Arrazoia: 2017ko ekitaldian Iruditzen Lehiaketa Produktua, Aho Bizarrik gabe Zikloa eta Azpeitarrez Natul liburua proiektuak bideratzeagatik.

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa: 2.463€

Partida: 1 0401.481.334.00.01 2017

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea