wrapper

Izarraitz Igeri Elkarteari osasun-azterketak egiteko diru-laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016/2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin 2012ko irailaren 3an Azpeitiko Udalak, Urola Zentro Medikoak eta Eliku Zentroak sinatutako hitzarmenaren baitan, Alkatetzak 2017ko ekainaren 13an emandako ebazpenaren bidez honako diru-laguntza onartu da.

Erakundea: Izarraitz Igeri Elkartea

Arrazoia: Osasun-azterketak egiteko laguntzak

Diru-laguntza zuzena

Zenbatekoa: 340€

Partida: 1 0500.481.341.00.02 2017

Eta hori guztia jakitera ematen da, Diru-laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera. 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea