wrapper

Urrestilla auzoko festa Elkarteari emandako diru-laguntza San Inazio festetan txosna gunea antolatzeko

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko uztailaren 14an emandako ebazpena kontuan izanik, honako diru-laguntza onartu da. (Azpeitiko auzoetan egingo diren festetako programen garapena 2018ko deialdia Alkatetzak otsailaren 27an onartutakoa).

Erakundea: Urrestilla auzoko festa elkartea

Arrazoia: San Inazio festetan txosna gunea antolatzea eta bertan emango diren ekintzen antolaketa.

Ez-ohiko diru-laguntza zuzena

Zenbatekoa : 10.730,40€

Partida: 1 0800.481.338.00.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Diru -laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea