wrapper

Lagun-Onak Txirrindulari Elkarteari osasun-azterketak egiteko diru-laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin 2012ko irailaren 3an Azpeitiko Udalak eta Urola Zentro Medikoak sinatutako hitzarmenaren baitan honako diru laguntzak onartu dira.

Alkatetzak 2018ko uztailaren 23an hartutako erabakia.

Erakundea: Lagun Onak Txirrindulari Elkartea

Arrazoia: Osasun-azterketak egiteko laguntzak.

Diru-laguntza zuzena

Zenbatekoa : 360€

Partida: 1 0500.481.341.00.02

Eta hori guztia jakitera ematen da, Diru -laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea