wrapper

Azpeitiko Kulturzale Kultur Elkarteari emandako dirulaguntza (kultur mahaiak)

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko maiatzaren 8an emandako ebazpena kontuan izanik, honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Azpeitiko Kulturzale Kultur Elkartea

Arrazoia: Kultura-jarduerak eta herritarren parte-hartzea suspertzeko kultur taldeek beraiek sortu zuten “Kultur Mahaia”-k 2018.ekitaldirako aurkeztu duen Azpeitiko Kultur Mugimendua proiektuan jasotako ekintzak bideratzeko laguntzak.

Ez-ohiko dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa : 14.000€

Partida: 1 0401.481.334.00.03

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea