wrapper

Azpeitiko Kulturzale Kultur Elkarteari emandako diru-laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko maiatzaren 7an emandako ebazpena kontuan izanik, honako diru-laguntza onartu da.

Erakundea: Azpeitiko Kulturzale Kultur Elkartea

Arrazoia: Soreasun kultur sormen gunea proiektua gauzatzea.

Ez-ohiko diru-laguntza zuzena

Zenbatekoa : 14.000€

Partida: 1 0401.481.334.00.03

Eta hori guztia jakitera ematen da, Diru -laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea