wrapper

Herriko Musika Bandari emandako dirulaguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Udalbatzak 2018ko otsailaren 6an egindako bilkuran hartutako akordioaren bidez honako dirulaguntza onartu da.

Erakundea: Herriko Musika Banda Elkartea

Arrazoia: Herriko musika bandaren kultur eta festa jarduerak eta programa sustatzea eta antolatzea.

Dirulaguntza zuzena

Zenbatekoa : 54.820€

Partida: 1.0800.481.334.00.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

 

Akordioa

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea