wrapper

Urola Erdiko Trikigiro Kultur Elkarteari emandako diru-laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016/2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta helburu honekin Alkatetzak 2018ko martxoaren 27an emandako ebazpenaren bidez honako diru-laguntza onartu da.

Erakundea: Urola Erdiko Trikigiro Kultur Elkartea

Arrazoia: Herriko kultura eta kultur jarduerak sustatzea. Musika herrikoiari indarra emateko ekimena.

Ez-ohiko diru-laguntza zuzena

Zenbatekoa :5.620€

Partida: 1.0401.481.334.00.01

Eta hori guztia jakitera ematen da, Diru -laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea