wrapper

Azpeitiko Ikastola Ikasberri Kooperatiba Elkartea eta Azpeitiko Iraurgi Ikastetxea (2018ko hitzarmena)

Azpeitiko Uclalaren eta Azpeitlko Euskara Patronatualen dirulaguntzen 2016 -2019ko Plan Estrategikoaren baitan, eta Udalbatza Osoak 2018ko maiatzaren 15ean onartutako Hitzamenaren arabera,3.000 €tik gorako cliru-laguntza hauek ematea onartu da:

Erakundea: Azpeitiko ikastola Ikasberri Kooperatiba Elkartea.

Erakundea: Azpeitiko Iraurgi Ikastetxea

Arrazoia: Udalerriko ikastetxeetara joaten diren ikasleen baldintzak babestea ikastetxe bakoitzeko instalazio eta zerbitzuak berdinduz.Udalerriko ikastetxeetan hezkuntza-eskaintza sustatzea eta instalazioen kalitatea bermatzea.

Bi kasuetan urteanitzeko laguntza: 4 urte

Zenbatekoa: 161.000 €.

Partida: 1.0300.481 .323.40.01 2018 lkasberri

Zenbatekoa: 110.000 €.

Partida: 1.0300.481 .323.50.01. 2018 Iraurgi

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokoffaren 18.2. artikuluaren arabera.

Azpeitian, 2018ko maiatzaren 30ean.

ALKATEAK - ENEKO ETXEBERRIA BEREZIARTUA

Iragarkia

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea