wrapper

Sanagustin Azpeitiko Kulturgunea Koop Elkarteari emandako dirulaguntza ( Kultur Egutegia)

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2016-2019ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin hartu den 201Bko otsailaren 6ko Akordioaren arabera, 2018. ekitaldian 3.000 €tik gorako dirulaguntza zuzen hau eman zen:

Erakundea: Sanagustin Azpeitiko Kulturgunea Koop Elkartea ( Azpeitiko Udalaren, Sanagustin Azpeitiko Kulturgunea Kooperatiba Elkartearen eta Kultuzale Kultur Elkartearen artean 2018ko otsailaren 7an onartutako hitzarmena).

Arrazoia: Azpeitiko herrian ekintza kulturalen eta partehartzaileen sustapena eta koordinazioa (2018, ekitaldirako Kultur Egutegia).

Zenbatekoa: 65.000 €.

Partidak: I 0401.481.334.00.01. 2017 eta 1.0800.481.338.00.02 2017

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren t7ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

Azpeitian, 2018ko ekainaren 5ean.

ALKATEAK - ENEKO ETXEBERRIA BEREZIARTUA

Iragarkia

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea