wrapper

Dendartean

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2017ko plan estrategikoaren baitan, eta helburu honekin hartu den 2017ko otsailaren 7ko Akordioaren arabera, 2017. ekitaldian 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau eman zen:

Erakundea: Dendartean Elkartea (Azpeitiko Udalaren, eta Dendartean Elkartearen artean 2017ko martxoaren 10ean onartutako hitzarmena).

Arrazoia: Azpeitiko herriko txikikazko merkataritza sustatzea.
Zenbatekoa: 8.000 €.
Partidak: 1 0401.481.334.00.01. 2017

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea