wrapper

Hezkuntza eskaintza sustatu eta eskola zentruen instalazioen kalitatea bermatzeko laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren diru-laguntzen 2016eko plan estrategikoaren baitan, eta Udalbatza Osoak 2008ko azaroaren 6an onartutako Hitzarmenaren arabera, 3.000 €tik gorako diru-laguntza hau ematea onartu da:

Erakundea: Azpeitiko Ikasberri Ikastola.

Arrazoia: Udalerrian hezkuntza eskaintza sustatu eta eskola zentruen instalazioen kalitatea bermatzea.

Zenbatekoa:135.659,05 €.
Partida: 1 0300.481.323.40.01 2016

Eta hori guztia jakitera ematen da, Diru-laguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea