wrapper

Uztarriari laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2013-2015 plan estrategikoaren baitan, eta Udalbatzak 2015eko martxoaren 31an onartutako hitzarmenaren arabera, 2015. ekitaldian 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau eman zen:

Erakundea: Uztartzen Euskara Elkartea (Uztarria).
Arrazoia: Euskararen komunikazio proiektuan gardentasuna eta partaidetza sustatzea.

Zenbatekoa: 34,046 €.
Partida: 1 0401.481.334.0001 2015.

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea