wrapper

Hitza egunkariari laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2013-2015 Plan Estrategikoaren baitan, eta Udalbatzak 2015eko martxoaren 31n onartutako hitzarmenaren arabera, 2015. ekitaldian 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau eman zen:

Erakundea: Urola Kostako Hedabideak S.M (Hitza).
Arrazoia: Euskararen komunikazio proiektuan gardentasuna eta partaidetza sustatzea.
Zenbatekoa: 27.000 €.
Partida: 1 0000.471.335.10.01 2015

Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artikuluaren arabera.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea