wrapper

Berritek

Jarduera sailkatua ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren ara-bera tramitatu behar dena.

Eskatzailea: BERRITEK S.L. (B-20796306)..

Jarduera: Sistema elektrikoak eta instalazioak muntatzea.

Lekua: Azpeitiko Amue kalea, 1 1 planta.

Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herrita-rrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabal-duko da, jarduera hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikus-gai Udaleko Idazkaritzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea