wrapper

Martxoaren 23ko Udalbatzaren laburpena

UDALBATZA OSOAK 2021eko MARTXOAREN 23an HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2021eko martxoaren 23an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ezohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Nagore Alkorta Elorza alkatea buru dela, eta batzarra osatzen duten zinegotzi denak bertan direla, bat ezik.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Udalbatza Osoak 2021eko otsailaren 2an egindako bilkuraren akta onartzea.
2.- Alkatetzak 2021eko martxoaren 9an emandako ebazpenaren berri ematea, 2020ko aurrekontuaren likidazioa onartzeari buruzkoa (Udala, Udal Kirol Patronatua eta Euskara Patronatua).
3.- Alkatetzak 2021eko martxoaren 9an emandako ebazpenaren berri ematea, 2021eko aurrekontuan 1. kreditu aldaketari dagokiona.
4.- 2021eko udalaren aurrekontuan 2 zenbakia duen kreditu aldaketa onartzea, kreditu gehigarrien bidez.
5.- 2021eko udalaren aurrekontuan 3. zenbakia duen konpromiso-kredituen aldaketa onartzea.
6.- Azpeitian kirol arloko hainbat zerbitzu emateko kontratazio espedientea onartzea.
7.- Azpeitiko landa-bide publikoak arautzeko udal ordenantzari hasierako onarpena ematea.
8.- Azpeitiko etxez-etxeko zerbitzuaren erregelamenduaren aldaketari hasierako onarpena ematea.
9.- Azpeitia Berritzen SAk Buztintzuriko errebala 2-3 orubetan eraiki beharreko eraikuntzaren finantzazioa.

Azpeitia, 2021eko maiatzaren 4a
UDALAREN IDAZKARIA,

Olatz Eizaguirre Orbegozo

Dokumentua

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea