wrapper

Martxoaren 14ko Udalbatzaren laburpena

UDALBATZA OSOAK 2019KO MARTXOAREN 14AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2019ko martxoaren 14an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian, elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohiz-kanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Udalbatza Osoa osatzen duten zinegotzi denak bertan direla, lau ezik.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Udalbatzak 2019ko otsailaren 5ean egindako bilkuraren akta onartzea.

2.- “Esklabak-Iturzulo” azpieremuan eraikiko diren 33 etxebizitza tasatu eta euren gehigarrientzat –garajeak eta trastelekuak– araubide bereziko Udal etxebizitza tasatuen behin-behineko kalifikazioa onartzea.

3.- Azpeitiko Oñatz auzoan Aitzumarriaga-goikoa baserriaren aldamenean abeltzaintzako ukuilu-biltegi bat eraikitzeko sailkatutako jardueran Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailak eskatutako baldintza betetzea: irailaren 22ko 515/2019 Dekretuaren 2. xedapen gehigarrian zehaztutako eremuren batean ez dagoela ziurtatzea.

4.- Alkatetzak 2018ko maiatzean eta ekainean emandako ebazpenak.

Azpeitia, 2019ko apirilaren 1a
UDALAREN IDAZKARIAK,

Olatz Eizaguirre Orbegozo

Akta

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea