wrapper

Otsailaren 13ko Udalbatzaren laburpena

UDALBATZA OSOAK 2014KO OTSAILAREN 13AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2014ko otsailaren 13an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zarrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxebe-rria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Udalbatza osatzen duten zinegotzi denak bertan direla, bat ezik.

Honako akordioak hartu dira:
1.- 2013ko aurrekontua prorrogatu egin dela berri ematea.

2.- Udalaren Plan Ekonomiko Finan-tzarioari baja ematea.

3.- 2014rako aurrekontuari hasierako onarpena ematea.

4.- 2014an diru-laguntzak emateko plangintza onartzea.

5.- EJko Osasun Sailari eskatzea 2014ko martxoaren 1etik aurrera Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian (OLAZ) egon diren udalaren eta patronatuen funtzio-narioak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartzeko.

6.- Baratza publikoak erabiltzeagatik ezarriko diren tasak onartzea hasierako izaeraz.

7.- BILDU taldeak aurkeztuta, Arkaitz Bellon Blancoren heriotzaren inguruko adierazpena.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea