wrapper

Azaroaren 4ko Udalbatzaren laburpena

UDALBATZA OSOAK 2014KO AZAROAREN 4AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2014ko azaroaren 4an, Uda-letxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, Udalbatza Osoak osatzen duten zinegotzi guztiak bertaratu dira, bat ezik.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Azpeitiko Udalak ekainaren 3an egindako bilkuraren akta onartzea.

2.- Ostalaritza eta aisialdiko jardue-retan arituko diren establezimenduak jartzea arautuko duen udal-ordenantzaren hasierako onarpena.

3.- Basarte eremuko urbanizazioa finantzatzeko Azpeitiko eta Azkoitiko udalen arteko hitzarmena.

4.- Udalaren lan-poltsak kudeatzeko irizpideak.

5.- Azpeitiko Udalaren eta Bertan Merkataritza elkartearen arteko hitzarmena onartzea.

6.- Ezkerretegi baserriko partzelan ostalaritza jarduera sortu ondoren bide publikoa egokitzeko hirigintzako hitzar-mena onartzea.

7.- 2015. ekitaldirako udal-zerga agintarauen aldaketa onartzea: Azpeitiko Euskara Patronatuko zerbitzuengatik or-daindu beharreko tasak.

8.- Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren hobaria: Loiolako Santutegian gas instalazioa.

9.- Ez dago galdera edota erregurik.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea