wrapper

Otsailaren 3ko Udalbatzaren laburpena

UDALBATZA OSOAK 2015EKO OTSAILAREN 3AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2015eko otsailaren 3an, Udaletxeko bilkura-areto nagu-sian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, azter-gai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Udalbatza Osoak osatzen duten zinegotzi denak bertan direla, bat ezik.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Azpeitiko Udalbatzak 2015eko urtarrilaren 13an egindako bil-kuraren akta onartzea.

2.- Loiola-Manresa bitartean igaroko den Ignazio-bidearen ingu-ruan lankidetza hitzarmena onartzea.

3.- Arreta Soziosanitarioa behar duten herritarrak zerbitzu koor-dinatua eta egonkorra izan dezaten Eusko Jaurlaritzak, Osakidetzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Azpeitiko Udalak elkarrekin adostu duten protokoloa.

4.- Azpeitiko Udalaren eta EJ-ko Ingurumen eta Lurralde Politika sailaren arteko hitzarmena, Egibar baserrian dagoen ingurumen hezkuntzaren museoan ematen diren jarduerak bideratzeko (2013-2015).

5.- Azpeitiko Udalaren eta Herriko Musika Bandaren arteko hitzarmena (2015. ekitaldirako diru-laguntza).

6.- 2014ko aurrekontuan, gastuen aurrekontu partiden arteko trans-ferentzia bidez egin beharreko 5. kreditu aldaketaren berri ematea (alkatetzak 2014ko azaroaren 25ean onartua).

7.- Alkatetzak 2014ko apirilean emandako ebazpenen berri ematea.

8.- Ez dago galdera edo erregurik.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea