wrapper

2014ko urriaren 7ko bilkura

UDALBATZA OSOAK 2014KO URRIAREN 7AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2014ko urriaren 7an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Udalbatza Osoak osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Azpeitiko Udalak ekainaren 3an eta uztailaren 1ean egindako bilkuren aktak onartzea.

2.- 2015. ekitaldirako udal-zerga agintarauen aldaketa onartzea.

3.- Urola Erdiko Mankomunitatearen eta hura osatzen dituen udale-rrien arteko "Konpost guneak kudeatzeko lankidetza hitzarmena onartzea". Horrez gain konpost guneak kudeatzeko udal-agintarauaren berri ematea.

4.- Azpeitiko Zarata Mapari behin-betiko onarpena ematea.

5.- Azpeitiko ostalaritza eta aisialdi jarduerak dituzten establezi-menduak jartzeko udal-agintarauaren aldaketari haserako onarpena ematea.

6.- AGITAX taxien elkarteak 2015erako tarifen proposamena onartzea.

7.- Udalaren Plan Estrategikoaren baitan, euskara suspertzeko honako dirulaguntza zuzena arautzeko hitzarmenak: Hitza, Uztarria eta Erlo telebista.

8.- Udalaren aurrekontuan 4. kreditu aldaketa onartzea.

9.- Udalaren aurrekontuan eta euskara eta kirol patronatuetako aurrekontuetan alkatetzak 2014ko uztailaren 18an onartutako kreditu aldaketen berri ematea.

10.- Azpeitiko herrirako hondakin bilketa sistemaren proposamena onartzea.

11.- Alkatetzak 2013ko urrian, azaroan eta abenduan onartu zituen ebazpenen berri ematea.

12.- Ez dago galdera edo erregurik.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea