wrapper

2019 (9)

HERRIAREN GOBERNU BATZARRAK 2019KO ABENDUAREN 3AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENAAzpeitian, 2019ko abenduaren 3an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzarra lehenengo deialdian eta ohiz kanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Nagore Alkorta Elorza alkatea buru dela, eta Herriaren Gobernu…
HERRIAREN GOBERNU BATZARRAK 2019KO URRIAREN 1EAN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko urriaren 1ean, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzarra lehenengo deialdian eta ohiz kanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Nagore Alkorta Elorza alkatea buru dela, eta Herriaren…
HERRIAREN GOBERNU BATZARRAK 2019KO UZTAILAREN 17AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko uztailaren 17an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzarra lehenengo deialdian eta ohiz kanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Nagore Alkorta Elorza alkatea buru dela, eta Herriaren…
GOBERNU BATZORDEAK 2019KO EKAINAREN 13AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko ekainaren 13an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohizkanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu Batzordea osatzen duten…
GOBERNU BATZORDEAK 2019KO MAIATZAREN 7AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko maiatzaren 7an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu Batzordea osatzen duten…
GOBERNU BATZORDEAK 2019KO APIRILAREN 2AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko apirilaren 2an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu Batzordea osatzen duten…
GOBERNU BATZORDEAK 2019KO MARTXOAREN 14AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko martxoaren 14an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohiz-kanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu Batzordea osatzen duten…
GOBERNU BATZORDEAK 2019KO OTSAILAREN 5EAN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko otsailaren 5ean, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu Batzordea osatzen duten…
GOBERNU BATZORDEAK 2019KO URTARRILAREN 15EAN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2019ko urtarrilaren 15ean, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohiz-kanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu Batzordea osatzen duten zinegotzi guztiak bertan direla. Honako…
2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea