wrapper

Oharrak

2013 (3)

AZPEITIKO HERRIAREN GOBERNU BATZARRAK 2013KO URTARRILAREN 8AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2013ko urtarrilaren 8an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Azpeitiko Herriaren Gobernu batzarra lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta…
AZPEITIKO HERRIAREN GO-BERNU BATZARRAK 2013KO EKAINAREN 4AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA. Azpeitian, 2013ko ekainaren 4an, Uda-letxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzarra, lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu…
Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.c artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta indarrean diren lege-xedapenetan jarritakoa betetzeko, Herriaren Gobernu Batzarraren ohizko deia egin nahi dizut 2013ko urriaren 1erako 18:45etan, ondoko aztergai zerrendaren arabera: 1.- Herriaren Gobernu…
2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea