wrapper

Irailaren 7ko Gobernu Batzordearen laburpena

HERRIAREN GOBERNU BATZORDEAK 2021eko IRAILA-REN 7an HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2021eko irailaren 7an, Udaletxeko bilkura-areto nagu-sian elkartu da Herriaren Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Nagore Al-korta Elorza alkatea buru dela, eta batzarra osatzen duten zinegotzi denak ber-tan direla.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Herriaren Gobernu Batzordeak 2021eko uztailaren 6an eginda-ko bilkuraren akta onartzea.
2.-Azpeitiko esklabak-iturtzulo azpieremuko plan bereziaren ara-bera A.20.4.3.2 partzelako 8. atarian 8.B etxebizitza egokitzeko egitasmoa onar-tzeko eman den baimena berrestea (2021orok1293).
3.- Azpeitiko esklabak-iturtzulo azpieremuko plan bereziaren ara-bera A.20.4.3.2 partzelako1. atarian 1.A etxebizitza egokitzeko egitasmoa onar-tzea.
4.- Maria Lourdes Aguirre Belokik sustatuta Azpeitiko Elizkale, 5 kalean dagoen lokalean kebap taberna-jatetxe bat jartzeko beharrezkoak dituen egokitzapen lanak egiteko hirigintza baimena ematea (2021joak0004).
5.- Joan XXIII auzoa 7ko auzokideen izenean Lorea Aizpurua Me-rinok egindako eskaera, erantsitako proiektuaren arabera eraikuntza honetan igogailua jartzeko obra baimena ematea (2021ohan0006).
6.- Elisabeth Machado Iparragirre eta Aitor Arregui Juaristik susta-tuta Izarraitz auzoa, 54an Zabalaga baserria eraberritzeko exekuzio proiektua onartu da.

 

Azpeitia,
UDALAREN IDAZKARIA

Olatz Eizaguirre Orbegozo

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea